Radiowizjografia

pozwala na zminimalizowanie szkodliwej dawki promieniowania podczas wykonywania zdjęć nawet o 90% w porównaniu do normalnego RTG z wykorzystaniem kliszy filmowej.

Klinika Goodent wyposażona jest w nowoczesny cyfrowy system wykonywania zdjęć rentgenowskich (RVG): Radiowizjograf Sirona. Zdjęcia wykonywane są na fotelu dentystycznym, również w trakcie trwania zabiegu. Obraz uzyskiwany jest natychmiastowo. Po kilku sekundach pojawiają się na ekranie monitora i może być przetwarzany zależnie od potrzeb (powiększany, pomniejszany, obracany, kontrastowany). Radiowizjografia pozwala między innymi na precyzyjną ocenę długości kanału zęba, określenie jaka jest gęstość kości, analizę poprawności wypełnienia kanału a nawet wykrycie wczesnego stadium próchnicy.

Radiologia

CBCT
stomatologiczny tomograf komputerowy

Radiologia

Klinika Goodent zapewnia swoim pacjentom najwyższe standardy opieki stomatologicznej i diagnostyki. W codziennej pracy wykorzystuje stomatologiczny tomograf komputerowy (CBCT), umożliwiający obrazowanie w technologii 3D z wykorzystaniem promieniowania w postaci wiązki stożkowej. W czasie krótszym niż jedna minuta, przy mniejszej dawce promieniowania, lekarz uzyskuje wirtualną trójwymiarową rekonstrukcję badanego obszaru: może zobaczyć bez zniekształceń i nakładania się detali, wszystkie struktury anatomiczne pod dowolnym kątem, również nerwy, naczynia krwionośne, korzenie zębów, położenie zatok obocznych nosa. Dzięki temu nawet skomplikowane zabiegi można zaplanować i przeprowadzić w najbezpieczniejszy dla pacjenta sposób. Ta metoda diagnostyki zastępuje zdjęcia RTG zębów, zdjęcia panoramiczne, cefalometryczne, zgryzowe, stawu skroniowo-żuchwowego, dając ponadto dodatkowe informacje. Jest wykorzystywana w implantologii, endodoncji, ortodoncji, chirurgii, peridontologii.

Radiologia

sprawdź cennik