dr Ireneusz Damek

LEKARZ STOMATOLOG,
SPECJALISTA CHIRURGII SZCZĘKOWO–TWARZOWEJ


Pracuje jako starszy asystent w Klinice Chirurgii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie oraz prowadzi praktykę prywatną. W Klinice GOODENT przeprowadza zabiegi z zakresu chirurgii szczękowo–twarzowej i implantologii. Ściśle współpracuje z zespołem zajmującym się cyfrowym projektowaniem i wykonywaniem uzupełnień protetycznych w technologii CAD/CAM na urządzeniu CEREC Sirona (CAD/CAM, ang. Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing).

W 2008 roku odbył staż w Centrum Chirurgii Ortognatycznej i Implantologii w Johannesburgu (RPA). A w 2012 roku staż AZ Sint Jan, Departament Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej w Brugii (Belgia).

Jest członkiem międzynarodowych organizacji związanych z chirurgią czaszkowo-szczękowo-twarzową:

  • Europejskiego Stowarzyszenia Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej w Wielkiej Brytanii (EACMFS; European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, United Kingdom),
  • Międzynarodowego Stowarzyszenia Chirurgów Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowych w USA (IAOMS; International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, USA),
  • AO Foundation (dział AO CMF, Switzerland) organizacji non-profit działającej na polu rekonstrukcji obrażeń w obszarze czaszkowo-szczękowo-twarzowym.

Ukończył liczne kursy i szkolenia w kraju i za granicą, brał udział w konferencjach naukowych w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej i implantologii w USA, w Europie (Hiszpania, Włochy, Belgia, Litwa, Wielka Brytania, Niemcy, Austria, Szwajcaria), a także w RPA, Indiach, Chinach i Korei Południowej.